Co je Fórum českého stavebnictví?

Fórum je organizováno Svazem podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Blue Events již od roku 2004. Jedná se o platformu, na které se účastníci seznamují s novými trendy v odvětví, stejně jako s připravovanými legislativními záměry, které jsou pro stavebnictví zásadní. Podstatnou složkou fóra je kromě odborného programu také neformální setkávání a networking. Konferenci, navštěvují především hlavní představitelé stavebních firem a dále dodavatelé stavebních hmot a technologií a zástupci vedení developerských, projekčních a poradenských společností. Minulého ročníku se zúčastnilo okolo 300 delegátů včetně příslušných ministrů vlády ČR a množství novinářů.

O čem to v roce 2018 bude?

  • Bude už konečně lépe? Nová vláda, nový začátek?
  • Pochopí nová vláda, že bez investic není rozvoj?
  • Jak může digitalizace (včetně e-governmentu) rozhýbat odvětví?

Pro koho to je?

Fórum českého stavebnictví je nejvýznamnější odborná událost oboru s účastí klíčových hráčů stavebního trhu – špičkových leaderů a odborníků z veřejné i podnikatelské sféry. Je určena všem, kteří se chtějí seznámit s novými trendy odvětví a s legislativními záměry, které jsou pro stavebnictví zásadní. Účastníci mají možnost diskutovat vybrané aspekty rozvoje stavebnictví v hlavním plénu nebo i v navazujících odborných sekcích.