• 08:30 – 09:00
  Registrace účastníků, ranní káva, networking

 • 09:00 – 11:30
  A. Bude už konečně lépe? Nová vláda, nový začátek?

  Moderuje: Martin Veselovský, moderátor DVTV

  Vize dalšího rozvoje s důrazem na investiční program vlády

  Andrej Babiš, předseda vlády ČR

  Stav odvětví a vývoj investic a výstavby

  Václav Matyáš, prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

  Petr Zahradník, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru a ekonom, Česká spořitelna


  Velká panelová diskuze za účasti ministrů 

  Představení vládního programu na období 2018-2021 s důrazem na podporu investic a stavebnictví 


  Panelisté: 

  Richard Brabec, 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR
  Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR
  Jiří Koliba, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  Dan Ťok, ministr dopravy ČR
  a dále řečníci z úvodu konference

 • 11:30 – 12:00
  Přestávka na kávu

 • 12:00 – 13:30
  B. Budoucnost stavebnictví

  Moderuje: Martin Veselovský, moderátor DVTV

  Faktory budoucího rozvoje odvětví s důrazem na roli lidského kapitálu a českých firem

  Roman Blažíček, generální ředitel, Lasselsberger a člen představenstva SPS ČR

  Dostupné bydlení jako zásadní rozvojový impuls odvětví

  Herbert Bartik, poradce pro urbanismus a bytovou politiku, Urban Innovation Vienna (součást Wien Holding)

  Přínos dopravního stavitelství k rozvoji odvětví

  Tomáš Čoček, náměstek pro řízení Sekce 1. náměstka, Ministerstvo dopravy ČR

  BIM jako motor digitalizace

  Jan Binter, CEO, CAD Studio

 • 13:30 – 14:15
  Pracovní oběd a networking

 • 14:15 – 15:45
  C. Paralelní setkání k vybraným aspektům rozvoje stavebnictví

  C1. PANEL INVESTORŮ

  Moderuje

  Martin Veselovský, moderátor, DVTV

  Panelisté:

  Ondřej Boháč, ředitel, IPR - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

  Jan Kroupa, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR

  Miroslav Linhart, Director of Real Estate Advisory, Deloitte

  Petr Palička, Managing Director, PENTA Real Estate

  C2. DIGITALIZACE ODVĚTVÍ A STAVEBNICTVÍ 4.0

  Moderuje

  Petr Matyáš, jednatel, di5 architekti inženýři a místopředseda, CZ.BIM

  Panelisté:

  Jan Fibiger, prezident, SIA ČR – rada výstavby

  Zbyněk Hořelica, ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury

  Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci

  Aleš Poděbrad, Managing Partner, Casua

  Josef Šejnoha, vedoucí oddělení investiční přípravy staveb, Ředitelství silnic a dálnic ČR

  Josef Žák, vedoucí oddělení Virtual Design and Construction, Skanska

  C3. LEGISLATIVA PRO INVESTIČNÍ VÝSTAVBU

  Moderuje

  Miloslav Mašek, generální ředitel, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

  Panelisté:

  Tomáš Čoček, náměstek pro řízení Sekce 1. náměstka, Ministerstvo dopravy ČR

  Jan Mareček, předseda, Česká společnost pro stavební právo

  Hana Nevřalová, poradce prezidenta pro legislativu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

  Marcela Pavlová, náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • 15:45 – 16:30
  Závěrečný koktejl – Neformální sdílení zkušeností a dojmů, networking.