Program

8:30 – 9:00 | Registrace účastníků, ranní káva, networking
   
9.00 - 11.15 | A. 2017: ROK ZÚČTOVÁNÍ
Moderuje: Martin Veselovský, moderátor DVTV  

Zhodnocení plnění investičního programu vlády a vize dalšího rozvoje

Andrej Babiš, ministr financí ČR

Nezávislá analýza stavu ekonomiky s důrazem na investice a výstavbu

David Marek, hlavní ekonom, Deloitte

Velká panelová diskuze za účasti ministrů a zástupců hlavních politických stran

Představení volebního programu na období 2018-2021 s důrazem na podporu investic a stavebnictví


Panelisté:
Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR
Jiří Koliba, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Václav Matyáš, prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj ČR
Dan Ťok, ministr dopravy ČR
Petr Zahradník, poradce, Česká spořitelna a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu

Představitelé politických stran stávající opozice:
Petr Bendl, poslanec a místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Parlament ČR
Jiří Dolejš, poslanec a místopředseda mandátového a imunitního výboru, Parlament ČR
František Laudát, poslanec a místopředseda hospodářského výboru, Parlament ČR
   
11.15 - 11.45 | Přestávka na kávu
   
11.45 - 13.15 | B. STAVEBNICTVÍ 4.0
Moderuje: Martin Veselovský, moderátor DVTV  

Analýza barier rozvoje v kontextu mezinárodního srovnání

Miroslav Linhart, Director of Real Estate Advisory, Deloitte
Hledání nových cest včetně expanze do zahraničí Milan Veselský, obchodní ředitel, Metrostav

Digitální transformace a stavebnictví Petr Michálek, ředitel divize Čechy, Skanska

Digitalizace a příležitosti pro český stavební byznys

Homero Reséndez, Processes Center of Excellence Director, CEMEX

BIM – stav a perspektivy

Petr Vaněk, předseda rady sdružení, BIM CZ
   
13.15 - 14.15 | Pracovní oběd a networking
   
14.15 - 15.45 | C. PARALELNÍ SETKÁNÍ K VYBRANÝM ASPEKTŮM ROZVOJE STAVEBNICTVÍ
   
C1: Státní správa a stavebnictví: partneři či nepřátelé?
   
Moderuje: Miloslav Mašek, generální ředitel, SPSPanelisté:
Zdeněk Dufek, ředitel výzkumného Centra AdMaS, Fakulta stavební, VUT Brno
Petr Hejl, starosta MČ Praha-Suchdol
Jiří Koliba, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Jana Korytárová, vedoucí Ústavu stavební ekonomiky a řízení, Fakulta stavební VUT v Brně
Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zástupci stavebních úřadů, státní správy a samosprávy
   
C2: Jak se digitálně transformovat v podmínkách boje o přežití
   
Moderuje: Tomáš Krásný, Partner, Blue Strategy
Panelisté:
Ivana Krošová, ředitelka projektové kanceláře, Skanska
Petr Matyáš, jednatel, di5 architekti inženýři
Šárka Šafratová, ekonom, Swietelsky stavební
   
C3: Nový stavební zákon (diskuse k věcnému návrhu nového zákona)
   
Moderuje: Jan Mareček, předseda, Česká společnost
pro stavební právoPanelisté:
Jan Fibinger, ředitel, Nadace ABF
Pavel Novák, ředitel sekce legislativně-právní, SPS ČR
Vladimíra Sedláčková, vedoucí právního oddělení v odboru stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu
   
15.45 - 16.30 | ZÁVĚREČNÝ KOKTEJL – Neformální sdílení zkušeností a dojmů, networking