Program

8:30 – 9:00 | Registrace účastníků, ranní káva, networking
   
9.00 - 11.30 | A. 2017: ROK ZÚČTOVÁNÍ
Moderuje: Martin Veselovský, moderátor DVTV  

Zhodnocení plnění investičního programu vlády a vize dalšího rozvoje

Bohuslav Sobotka, premiér, Vláda ČR
Andrej Babiš, ministr financí ČR

Nezávislá analýza stavu ekonomiky s důrazem na investice a výstavbu

David Marek, hlavní ekonom, Deloitte

Velká panelová diskuze za účasti ministrů a zástupců hlavních politických stran

Představení volebního programu na období 2018-2021 s důrazem na podporu investic a stavebnictví


Panelisté:
Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR
Václav Matyáš, prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR
Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj ČR
Dan Ťok, ministr dopravy ČR
Petr Zahradník, vedoucí Kanceláře pro EU, Česká spořitelna
a vedoucí představitelé politických stran stávající opozice
   
11.30 - 12.00 | Přestávka na kávu
   
12.00 - 13.30 | B. STAVEBNICTVÍ 4.0
Moderuje: Martin Veselovský, moderátor DVTV  

Analýza barier rozvoje v kontextu mezinárodního srovnání

Miroslav Linhart, Director of Real Estate Advisory, Deloitte
Hledání nových cest včetně expanze do zahraničí Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav

Digitální transformace a stavebnictví Michal Jurka, statutární ředitel, Skanska

Digitalizace a příležitosti pro český stavební byznys

Homero Reséndez, Processes Center of Excellence Director, CEMEX

BIM – stav a perspektivy

Petr Vaněk, předseda rady sdružení, BIM CZ
   
13.30 - 14.15 | Pracovní oběd a networking
   
14.15 - 15.45 | C. PARALELNÍ SETKÁNÍ K VYBRANÝM ASPEKTŮM ROZVOJE STAVEBNICTVÍ
   
C1: Státní správa a stavebnictví: partneři či nepřátelé?
   
Moderuje: Miloslav Mašek, generální ředitel, SPS


Panelisté:
Jiří Koliba, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Jana Korytárová, vedoucí Ústavu stavební ekonomiky a řízení, Fakulta stavební VUT v Brně
Zástupci stavebních úřadů, státní správy a samosprávy
   
C2: Jak se digitálně transformovat v podmínkách boje o přežití
   
Moderuje: Tomáš Krásný, Partner, Blue Strategy
Panelisté:
Ivana Krošová, ředitelka projektové kanceláře, Skanska
Petr Matyáš, jednatel, di5 architekti inženýři
Šárka Šafratová, ekonom, Swietelsky stavební
   
C3: Nový stavební zákon (diskuse k věcnému návrhu nového zákona)
   
Moderuje: Jan Mareček, předseda, Česká společnost
pro stavební právo


Panelisté:
Jan Fibinger, ředitel, Nadace ABF
Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Pavel Novák, ředitel sekce legislativně-právní, SPS ČR
Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu
   
15.45 - 16.30 | ZÁVĚREČNÝ KOKTEJL – Neformální sdílení zkušeností a dojmů, networking