Program

8:30 – 9:00 | Registrace účastníků
   
9.00 - 10.45 | A. INVESTIČNÍ STRATEGIE A LEGISLATIVA

Moderuje: Martin Veselovský, moderátor DVTV

 

1 : Zahájení fóra

 

2 : Makroekonomický výhled

 

3 : Panelová diskuze: Legislativa ve vztahu k přípravě staveb

 

 

Bohuslav Sobotka, premiér, Vláda ČR

 

David Marek, hlavní ekonom, Deloitte

 

Panelisté:
Richard Brabec, Ministr životního prostředí ČR
Evžen Korec, generální ředitel, Ekospol
Václav Matyáš, prezident, SPS ČR
Karla Šlechtová, Ministryně pro místní rozvoj ČR
Dan Ťok, Ministr dopravy ČR
František Vaculík, generální ředitel, PSJ, osobnost českého stavitelství 2014

   
10.45 - 11.15 | Přestávka na kávu
   
11.15 - 13.00 | B. KLÍČOVÉ FAKTORY ROZVOJE STAVEBNICTVÍ

Moderuje: Martin Veselovský, moderátor DVTV

 

4 : Společnost 2020: zákazníci/koneční uživatelé staveb
Sociologický vhled do současné situace a prognózy pro horizont následujících pěti let.

Tomáš Kostelecký, ředitel, Sociologický ústav ČSAV


5 : Stavební technologie 2020
Nástin budoucího vývoje stavebnictví jak v globálním, tak tuzemském měřítku.

Bohdan Víra, ředitel obchodního úseku, UCEEB, ČVUT Praha


6 : Architektura a urbanismus 2020
Vize vývoje stavebnictví z pohledu architektury a rozvoje měst.

Vladimír Mašinský, architekt, Londýn


7 : Investor 2020
Proměny měst z pohledu investora.
Petr Palička, projektový ředitel, Penta Investment

   
13.00 - 14.00 | Pracovní oběd a networking
   
14.00 - 16.00 | C. PARALELNÍ SETKÁNÍ K VYBRANÝM ASPEKTŮM ROZVOJE STAVEBNICTVÍ
   
C1 : Lidé a management 2020
   

Moderuje: Evžen Korděnko, ředitel oddělení Human capital advisory services (HCAS), Deloitte Advisory

 

Diskuzní témata:
Podmínka úspěšnosti oboru – vzdělávání a výchova managementu, potřeba kvalifikovaných pracovníků, zahraniční pracovníci, rekvalifikace.

Panelisté:

 • Michal Štefl, člen dozorčí rady, OHL ŽS
 • Jindřich Topol, výkonný ředitel divize Železniční stavitelství, Skanska
 • Tomáš Zámečník, personální ředitel, Metrostav
 • Hana Novotná, hlavní konzultantka pro HR marketing, Native PR
 • Petr Bannert, ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
   
C2 : Stavební materiály a technologie 2020
   

Moderuje: Petr Kučera, technický ředitel, CSI

 

Diskuzní témata:
Nové materiály a technologie pro investiční výstavbu v budoucnosti, snižování energetické náročnosti budov, recyklované materiály, energeticky méně náročné materiály.

Panelisté:

 • Rudolf Borýsek, ředitel, Lias Vintířov, lehký stavební materiál
 • Jiří Falc, vedoucí obchodního oddělení, Siemens
 • Josef Smola, architekt
 • Jan Vítek, expert pro betonové konstrukce, Metrostav
   
C3 : Legislativní změny a ideální rozvoj stavebnictví 2020
   

Moderuje: Petr Štěpánek, ved. prac. sk. Smart Cities, CBCSD, ČVUT Praha

 

Diskuzní témata:
Rozvoj regionů, měst a obcí, územní plánování, urbanismus, vliv staveb na životní prostředí, legislativa podporující investiční činnost.

Panelisté:

 • Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí
 • Věra Palkovská, starostka města Třinec
 • Vladimíra Sedláčková, zástupkyně ředitelky odboru stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (v jednání)
   
16.00 - 17.00 | ZÁVĚREČNÝ KOKTEJL – Neformální sdílení zkušeností a dojmů, networking.