Co je Fórum českého stavebnictví?

Fórum je organizováno Svazem podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Blue Events již od roku 2004. Jedná se o platformu, na které se účastníci seznamují s novými trendy v odvětví, stejně jako s připravovanými investičními a legislativními záměry, které jsou pro stavebnictví zásadní. Podstatnou složkou fóra je kromě odborného programu také neformální setkávání a networking. Konferenci navštěvují především hlavní představitelé stavebních firem a dále dodavatelé stavebních hmot a technologií a zástupci vedení developerských, projekčních a poradenských společností. Minulého ročníku se zúčastnilo okolo 300 delegátů včetně premiéra, příslušných ministrů vlády ČR a množství novinářů.

O čem to v roce 2019 bude?

  • Hlavní téma: „Nový start: jak využít šance rostoucí ekonomiky“
  • Fórum se zaměří na to, jak řídit byznys v době, kdy investice, a s nimi celé odvětví, konečně opět rostou.
  • Jak se konkrétně projeví avizované záměry vlády, zejména Národní investiční plán a ministerstvo veřejného investování?
  • Jak se vypořádat s nevratnou ztrátou 65 tisíc pracovníků, kteří odešli ze stavebnictví, a jak lépe rozvíjet lidský kapitál?
  • Jak řídit a rozvíjet firmu v nových tržních a technologických podmínkách?
  • Jak se připravit na „chytrou“ budoucnost a smart buildings, smart cities i smart companies?

Pro koho to je?

Fórum českého stavebnictví je nejvýznamnější odborná událost oboru v gesci SPS ČR a s účastí klíčových hráčů stavebního trhu – špičkovými leadery a odborníky z veřejné i podnikatelské sféry. Je určena všem, kteří se chtějí seznámit s novými trendy odvětví a s legislativními záměry, které jsou pro stavebnictví zásadní. Účastníci mají možnost diskutovat vybrané aspekty rozvoje stavebnictví v hlavním plénu nebo i v navazujících odborných sekcích.