• 08:30 – 09:00
  REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ, RANNÍ KÁVA, NETWORKING

 • 09:00 – 11:00
  A. DIALOG S VLÁDOU

  Moderace: Martin Veselovský, moderátor, DVTV

  Národní investiční plán: konkrétní obsah a vliv na rozvoj odvětví

  Marcela Pavlová, náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Stav odvětví a rozvojové priority z pohledu podnikatelů ve stavebnictví

  Jiří Nouza, prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

  Velká panelová diskuze za účasti ministrů

  • Vyjasnění perspektiv velkých investic 
  • Přeměna MMR na Ministerstvo veřejného investování
  • Stav příprav nové stavební legislativy


  Tomáš Čoček, 1. náměstek ministra, Ministerstvo dopravy

  Vladimír František Mana, náměstek pro řízení sekce státní správy, Ministerstvo životního prostředí

  Eduard Muřický, náměstek Sekce průmyslu, surovin a stavebnictví, MPO

  a další řečníci z úvodu konference

 • 11:00 – 11:30
  PŘESTÁVKA NA KÁVU

 • 11:30 – 13:00
  B. NOVÝ START A NOVÉ PŘÍSTUPY

  Moderace: Martin Veselovský, moderátor, DVTV

  Odvětví v kontextu makroekonomického vývoje a vývoj investic a výstavby

  Petr Zahradník, ekonom, Česká spořitelna, Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel)

  Jak koncipovat nový start a co to jsou nové přístupy? (video-interview)

  Milan Zelený, profesor, Fordham University a Univerzita Tomáše Bati Zlín

  Jak dál? Pohled investora

  Tomáš Pardubický, generální ředitel, Finep

  Od digitální projekce po digitální staveniště: vize se stává realitou

  Štefan Moravčík, výkonný architekt a vydavatel, Archinfo

  Libor Hynek, Value Sales Specialist, HP

 • 13:00 – 14:00
  PRACOVNÍ OBĚD A NETWORKING

 • 14:00 – 15:30
  C. PARALELNÍ SETKÁNÍ K VYBRANÝM ASPEKTŮM ROZVOJE STAVEBNICTVÍ

  C1. Politika veřejného investování

  Moderuje

  Miloslav Mašek, generální ředitel, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

  Panelisté:

  Pavel Hečko, radní zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu, Královéhradecký kraj

  Miroslav Linhart, Director of Real Estate Advisory, Deloitte

  Marcela Pavlová, náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  C2. Digitalizace odvětví a stavebnictví 4.0

  Moderuje

  Tomáš Krásný, Partner, Blue Events

  Panelisté:

  David Bárta, vydavatel, city:one

  Martin Folber, vedoucí oddělení realizace, CAD Studio

  Lukáš Tunka, BIM konzultant senior, CAD Studio

  Vladimír Mašinský, Head of Business Development, Sharry Europe

  Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci

 • 15:30 – 16:30
  ZÁVĚREČNÝ KOKTEJL

  Neformální sdílení zkušeností a dojmů, networking.